Moja vízia Európy/ Moja vízia Slovenska v Európe

 

Vízia budúcnosti Slovenska v EÚ

  • Slovensko v EÚ je rovnocenným a rešpektovaným členom a partnerom spoločenstva, v hospodárskej, v zahraničnopolitickej, sociálnej, energetickej, potravinovej oblasti
  • Slovensko v EÚ zastáva a dodržuje základné ľudské, ekonomické, sociálne, pracovné, spotrebiteľské práva svojich občanov, účinne zvyšuje právnu vymožiteľnosť, rešpektuje právo ľudí na súdnu ochranu a prístup k spravodlivosti
  • Slovensko v EÚ odstraňuje priepastné sociálno ekonomické rozdiely medzi občanmi, znižuje sociálnu nerovnosť v rámci krajiny a spoločenstva
  • Slovensko v EÚ chráni spotrebiteľov a očisťuje trh od nekalých obchodných praktík a výskytu tovarov dvojakej kvality
  • Slovensko v EÚ rozvíja poľnohospodárstvo, regióny, vidiek a domácu produkciu potravín
  • Slovensko v EÚ s vyššími rozhodovacími právomocami v regiónoch
  • Slovensko v EÚ ochraňuje zraniteľných a slabších občanov, poskytuje im potrebnú pomoc, súčinnosť a prejavuje spolupatričnosť
  • Slovensko v EÚ podporuje rodiny, pomáha mladým ľuďom pri ich zakladaní
  • Slovensko v EÚ chráni ustálené prirodzené ľudské hodnoty, rešpektuje národné tradície a náboženské slobody a cítenie ľudí

 

Rozhovory

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!