Helena Mezenská – ochrankyňa práv spotrebiteľov

Spotrebitelia na pôde Európskeho parlamentu nemajú svojho ochrancu. Počet prípadov, keď spotrebiteľ ťahá za kratší koniec, pribúda.

Ochrana práv spotrebiteľa je dynamicky sa rozvíjajúca oblasť. Spotrebiteľmi sme všetci, bez ohľadu na naše vzdelanie, postavenie a pôvod a priznám sa, nepoznám človeka, ktorý by nemal skúsenosť, či už s nejakou nekalou praktikou obchodníkov, exekúciou, s neoprávnene vyrubeným nedoplatkom za energetické, alebo telekomunikačné služby, či s neuznaním oprávnenej reklamácie.

Ide zväčša o zraniteľných spotrebiteľov – dôchodcov, ľudí s nízkym vzdelaním, nízkymi príjmami,  nízkou finančnou a právnou gramotnosťou, ktorí nemajú na drahých advokátov, a tak nemajú prístup k spravodlivému riešeniu.

„Preto som v roku 2002 pristúpila k založeniu Zdru­ženia na ochranu práv spotrebiteľov (ZNOPS) – OMBUDSPOT® v Po­prade, ktoré sa špecializuje na zastupovanie spotrebiteľov v reklamačnom konaní a mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov.“Hoci spočiatku sme pôsobili regionálne, postupne sa pôsobenie  zdru­ženia rozšírilo na celé Slovensko. O správnosti našich postupov svedčí viac ako 80 % úspešnosť v prevzatých spotrebiteľských sporoch.

Záujem o služby nášho združenia OMBUDSPOT® neustále rastie, z čoho mám na jednej strane radosť, no pribúdajúci počet prípadov, keď spotrebiteľ ťahá za kratší koniec, je zároveň signálom, že NIEČO NIE JE V PORIADKU.

Signálom, že ochrana práv slovenského spotrebiteľa si zaslúži zvýšenú pozornosť. Na tieto problémy však Slovensko zastupujúci europoslanci doposiaľ účinne nepoukázali. Spotrebitelia na pôde Európskeho parlamentu nemajú svojho HOVORCU A OCHRANCU!

Spotrebiteľ má rovnako právo aj na zdravé životné prostredie, zdravé a bezpečné potraviny, čo sú základné princípy strany DOMA-DOBRE, ktorú prezentujem v blížiacich sa voľbách do Europarlamentu z druhého miesta.

Spoločne chceme presadiť konkurencieschopné poľnohospodárstvo, podporu lokálnej výroby, predaj domácich potravín a udržateľný́ rozvoj vidieka.

Podporte nás na našej ceste do Európskeho parlamentu a 25. mája voľte stranu DOMA-DOBRE s číslom 22. Ak chcete svojho spotrebiteľského ombudsmana a obhajcu v Europarlamente, krúžkujte pozíciu 2.

Ďakujem za Vašu podporu.


Ďalšie články...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!