Transparentnosť v kampani

V zmysle platnej legislatívy, si samostatný kandidát vo voľbách do Európskeho parlamentu nesmie svoju kampaň financovať sám. Finančne teda kampaň zabezpečuje strana Doma Dobre zo svojho transparentného účtu.

Informácie o týchto webových stránkach získate na tomto odkaze.


Propagácia v kampani

Kampaň prebiehala prostredníctvom osobnej komunikácie, letákmi distribuovanými dobrovoľníkmi do schránok a na verejné určené výlepné plochy. Na propagáciu na internetových stránkach boli vytvorené HTML bannery, objavila som sa aj na niekoľkých billboardoch.

HTML bannery na stiahnutie

Billboardová kampaň

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!